VzN č.1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Slovenská Ves.i

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.slovenskaves.info/zverejnovanie/elektronicka-uradna-tabula/vzn-c1-2023-o-urceni-vysky-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov-vysky-prispevku-na-rezijne-naklady-a-podmienok-uhrady-v-skolskej-jedalni-ktorej-zriadovatelom-je-obec-slovenska-vesi-3978.html.

Back to top button