Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Ladislav Osvald

Adresát písomností: Ladislav Osvald
Naposledy sídlo/pobyt: Odeská 9335 / 47, 821 06 Bratislava – m. č. Podunajské Biskupice

Písomnosť č. 100659760/2023 zo dňa 23.02.2023 je uložená na Daňovom úrade Bratislava na
pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava

Príloha:

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Ladislav Osvald

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.biskupice.sk/zverejnovanie/uradna-tabula-1/verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnosti-ladislav-osvald-15719.html.

Back to top button