Umenie vo verejnom priestore: Pamätná tabuľa Pavla Országha Hviezdoslava

V Kežmarku je po Pavlovi Országovi Hviezdoslavovi pomenovaná ulica a jeho meno nesie aj tunajšie gymnázium. A nie je to náhodou, ako v prípade stoviek ulíc po celom Slovensku. Učenie so zlatým dnom Pavol Országh nastúpil do štvrtého ročníka v školskom roku 1865/66. Už vtedy sa uňho prejavil básnický talent. Keď jeho triedny učiteľ Karl […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.kezmarok.sk/aktuality/2023/umenie-vo-verejnom-priestore-pamatna-tabula-pavla-orszagha-hviezdoslava/.

Back to top button