Slovenská správa ciest pripravuje rekonštrukciu cesty pri Žiari nad Hronom

Slovenská správa ciest plánuje zrekonštruovať cestu pri našom meste za viac ako šesť miliónov eur. Vyplýva to z vyhlásenia verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Podľa materiálov, ktoré zverejnila Slovenská správa ciest (SSC), plánovaná rekonštrukcia zahŕňa cestu I/9 v úseku od kruhového objazdu pri obci Lovčica-Trubín po križovatku s cestou I/65 v obci Ladomerská Vieska. Rekonštrukcia sa má týkať celého hlavného dopravného ťahu mestom. SSC tvrdí, že rekonštrukcia je vzhľadom na zlý technický stav vozovky nevyhnutná.

Vo svojich materiáloch uviedli, že na celom úseku dôjde k frézovaniu obrusnej a ložnej vrstvy vozovky s následným položením nových konštrukčných vrstiev. Lokálne dôjde aj ku kompletnej výmene.

Ako informuje portál Teraz, celková dĺžka rekonštruovanej trasy bude mať viac ako 5,7 kilometra a súčasťou projektu je tiež oprava mosta cez Hron a mosta cez podchod pre peších. Premávka bude počas opráv presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Ako uvádza SSC, rekonštrukcia by mala trvať približne polroka a jej odhadovaná hodnota je asi 6 080 000 eur. Na financovanie chcú využiť aj európske zdroje.

 

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ziar.sk/news.php?NewsID=4656.

Back to top button