Prvý ročník Dňa ESA na Slovensku sa koná v Košiciach

Aktivity úspešných slovenských firiem venujúcich sa rôznym oblastiam vesmírneho sektora, od hardvérových komponentov po softvérové riešenia využívajúce satelitné dáta, výmena informácií aj slávnostné odovzdávanie cien. To všetko bolo súčasťou vyvrcholenia podujatia „Deň ESA na Slovensku“. Ten sa koná po prvýkrát v histórii v rámci pridruženého členstva v ESA (European Space Agency) od 15. – 17. marca v Košiciach.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/prvy-rocnik-dna-esa-na-slovensku-sa-kona-v-kosiciach.

Back to top button