Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci/a oddelenia základných odborných činností

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci/a oddelenia základných odborných činností.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/volne-pracovne-miesta-na-ovzp-tsk/trencianske-muzeum-v-trencine-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-obsadenie-miesta-veduci-a-oddelenia-zakladnych-odbornych-cinnosti.html?page_id=1001971.

Back to top button