Bratislava - Ružinov

Kolaudačné rozhodnutie – povoľuje užívanie – Výmena technológie výťahov bytový dom Hraničná 65-69, Bratislava – Hraničná ulica v Bratislave – katastrálne územie Ružinov Bratislava

Zverejnené 24.01.2023 – 09.02.2023. Značka: SU/CS 977/2023/3/JLI – 9. Popis: Deň doručenia: 08.02.2023.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/view/id:9907.

Back to top button