Ľubica

Svätý otec vymenoval nášho rodáka za pomocného biskupa na Slovensku

Bratislava 23. januára (TK KBS) Svätý Otec František vymenoval nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Stal sa ním vladyka Milan Lach, SJ, doterajší sídelný biskup Eparchie Parma pre Ruténov (USA), ktorému bolo pridelené titulárne sídlo Ostracine, informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku. Celá tlačová správa: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=22301230105     

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obeclubica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=447518.

Back to top button