Ľubica

Referendum 2023 výsledky v Ľubici

Podrobné štatisticke informácie o výsledkoch referenda 2023 nájdete na:https://www.volbysr.sk/ref/sk/suhrnne_vysledky.html#2

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obeclubica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=447516.

Back to top button