Žilina

Zimná údržba miestnych komunikácií 2022/2023

Kamery Dopravná situácia a počasie (obmedzenia, MHD) Poloha vozidiel zimnej údržby Kontakt na dispečing: 041/5091523  

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/2023/zimna-udrzba-miestnych-komunikacii-2022-2023/.

Back to top button