Trnava

Výberové konanie na pracovnú pozíciu: vedúci/a technicko-hospodárskeho úseku

Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej  č. 5 , 917 01 Trnava

Výberové konanie na pracovnú pozíciu

vedúci/a technicko – hospodárskeho úseku

Zariadenie pre seniorov v Trnave vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu

Vedúci/a technicko hospodárskeho úseku

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa

prax v technickom odbore min. 5 rokov

prax…

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/vyberove-konanie-na-pracovnu-poziciu-veducia-technickohospodarskeho-useku.

Back to top button