Múzeá, galérie, knižnice

Vtáčia kriminalita

Jednou z najzávažnejších príčin mortality dravých vtákov v Európe sú otravy, ktoré predstavujú 72 % prípadov tzv. vtáčej kriminality, teda nelegáln…

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.muzeum.sk/kultura-a-sport/vtacia-kriminalita.html.

Back to top button