Rímskokatolícka cirkev

Vianočný koncert Denného centra blahoslaveného Teodora Romžu pre Ukrajincov

Košická eparchia svojou otvorenosťou prispela k vytvoreniu rodinného zázemia pre vojnou skúšaných Ukrajincov. Denné centrum blahoslaveného Teodora Romžu Košickej eparchie usporiadalo ,,Rizvdjanyj večer“.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230119014.

Back to top button