Spravodajstvo

Školám by sa mali navýšiť prostriedky na uhradenie nedoplatkov

V druhom kroku chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) zozbierať údaje o tom, ako sa školám navýšili sadzby za plyn a elektrickú energiu, pričom začať chcú faktúrami za január 2023. Zber údajov by mal začať vo februári. Na základe údajov o zvýšených cenách energií od jednotlivých škôl bude rezort školstva požadovať od Ministerstva financií SR rozdiel medzi cenami energií v januári 2023 a cenami z roku 2022. Prostriedky doručia školám, ktoré tak budú môcť uhrádzať svoje záväzky voči dodávateľom. MŠVVaŠ o tom informovalo v tlačovej správe.

Školy a školské zariadenia spadajúce pod samosprávy, čiže materské školy, ktoré nie sú súčasťou ZŠ, základné umelecké školy, školské jedálne, centrá voľného času i ďalšie, budú riešené prostredníctvom schémy štátnej pomoci rezortu hospodárstva. O metodike a jej spustení budú informovať.

Postup je výsledkom rokovania ministerstva školstva, predsedu vlády a ministerstiev financií a hospodárstva. Cieľom bolo nájsť taký postup, ktorý by čo najrýchlejšie pomohol doručiť finančnú pomoc súvisiacu s nárastom cien energií pre všetky školy a školské zariadenia bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom. Pre komunikáciu na tému energií zriadil rezort školstva i mailovú adresu energie@minedu.sk.

Zdroj: SITA, kh, kl

Príspevok Školám by sa mali navýšiť prostriedky na uhradenie nedoplatkov je zobrazený ako prvý na KOŠICE:DNES.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://kosicednes.sk/spravy/skolam-by-sa-mali-navysit-prostriedky-na-uhradenie-nedoplatkov/.

Back to top button