Bratislava - Ružinov

Rozhodnutie – stavebné povolenie – „Polyfunkčný komplex GREEN ATRIUM“ – v katastrálnom území Bratislava-Ružinov

Zverejnené 19.01.2023 – 06.02.2023. Značka: SU/CS 478/2023/2/VDE-2. Popis: do nadobudnutia právoplatnosti.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/view/id:9889.

Back to top button