Bratislava - Nové Mesto

„Rodinný dom – Ahoj Briežky“ na pozemku parc. č. 4351/15, 4351/38, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave

„Rodinný dom – Ahoj Briežky“ na pozemku parc. č. 4351/15, 4351/38, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.banm.sk/rodinny-dom-ahoj-briezky-na-pozemku-parc-c-435115-435138-katastralne-uzemie-vinohrady-v-bratislave/.

Back to top button