Poprad

Realizácia podopretia na moste nad štátnou cestou I/66

<p><span style="font-size:12.0pt"><span>Od 11. januára 2023 prebieha na moste nad štátnou cestou I/66 (Ul. L. Svobodu – Ul. Suchoňova) realizácia podopretia mosta.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12.0pt"><span>Jeho podopretie je nevyhnutné a bezodkladné, nakoľko z hľadiska aktuálneho stavebno-technického stavu bol na základe diagnosticky klasifikovaný ako havarijný. Týmto podopretím sa odstráni výlučne jestvujúci havarijný stav. </span></span></p>

<p><em><span style="font-size:12.0pt"><span>„Stavba rieši samotné podopretie konzolových častí mostných pilierov po celej dĺžke konzol realizovaním nových pilierov hlbinným zakladaním na mikropilótoch s čiastočným využitím existujúceho základu s rozšírením prierezu v hlave pilierov,“</span></span></i><span style="font-size:12.0pt"><span> </span></span></em><span style="font-size:12.0pt"><span>vysvetlila vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade Kristína Horáková.</span></span></p>

<p><span style="font-size:12.0pt"><span>Komplexná sanácia mosta bude riešená podľa odporúčania diagnostiky v období nasledujúcich 5 rokov. </span></span></p>

<p><span style="font-size:12.0pt"><span>Cena stavby vychádza zhruba na 143 000 eur a ukončená by mala byť v prípade priaznivých teplotných podmienok do 30 dní.</span></span></p>

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poprad.sk//novinka/1048/realizacia-podopretia-na-moste-nad-statnou-cestou-i66.

Back to top button