Bratislava - časť Staré mesto

Privítame vás v odborných komisiách. Pomôžte nám tvoriť lepšie Staré Mesto

Staňte sa priamou súčasťou rozhodovania o Starom Meste – prihláste sa ako verejnosť do komisií staromestského zastupiteľstva.
Hľadáme zanietené odborníčky a odborníkov, ktorí by sa radi podieľali na dôležitých procesoch a rozhodnutiach našej mestskej časti.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.staremesto.sk/sk/news/view/privitame-vas-v-odbornych-komisiach-pomozte-nam-tvorit-lepsie-stare-mesto.

Back to top button