Vysoké školy

Pre študentov vzniká kampus, ktorý poskytne unikátny priestor na vzdelávanie

Projekt, ktorý prepája stredoškolské a vysokoškolské štúdium a má za cieľ pružne reagovať na požiadavky trhu práce sa opäť posunul o krok vpred. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Trenčiansky samosprávny kraj podpísali zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci. Môže sa tak začať s realizáciou projektu spoločného stredoškolsko-vysokoškolského kampusu EDUTECH v Púchove.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/pre-studentov-vznika-kampus-ktory-poskytne-unikatny-priestor-na-vzdelavanie.

Back to top button