Slovenská Ves

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slovenská Ves na I. polrok 2023

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.slovenskaves.info/zverejnovanie/elektronicka-uradna-tabula/plan-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-slovenska-ves-na-i-polrok-2023-3973.html.

Back to top button