Spravodajstvo

Parlament dnes bude hľadať riešenia proti extrémnym cenám energií

Žiadajú okamžité prijatie opatrení na posilnenie odolnosti hospodárstva, verejnej sféry a obyvateľstva voči extrémnemu nárastu cien energií. Zároveň požadujú kontrolu činnosti cenových orgánov s dôrazom na prijímanie opatrení na zamedzenie nežiadúceho cenového vývoja základných potravín a ostatných životne dôležitých tovarov. Chcú tiež pomoc pre ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v boji s vysokými cenami za energie.

Ďalším bodom programu je návrh poslanca strany Sme rodina Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obchodovaní s emisnými kvótami. Upravuje percentuálnu výšku použiteľného výnosu z dražieb kvót, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu, a to z pôvodných 30 percent na 70 percent.

Zároveň upravuje výšku percentuálneho prerozdelenia výnosu z dražieb kvót CO2, a to tak, aby sa 35 percent použilo na financovanie schém štátnej pomoci v prípadoch, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie. Ďalších 10 percent by sa malo použiť na podporu činností spojených s administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov SR v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. Ministerstvo životného prostredia SR reagovalo, že poslanecká novela zákona v znení, v akom je predložená, k riešeniu problému neprispeje a odmieta zneužitie témy vysokých cien energií zo strany opozície.

Zdroj: SITA, kh, ma

Príspevok Parlament dnes bude hľadať riešenia proti extrémnym cenám energií je zobrazený ako prvý na KOŠICE:DNES.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://kosicednes.sk/spravy/parlament-dnes-bude-hladat-riesenia-proti-extremnym-cenam-energii/.

Back to top button