Svit

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA A TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY – 18. JANUÁR

Bytový podnik Svit,s.r.o. oznamuje užívateľom bytových domov vo Svite, že 18.1.2023 po výpadku elektrickej energie došlo k poruche dispečingu odovzdávacích staníc tepla, z toho dôvodu je prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, v niektorých bytových domoch. Na odstránení poruchy sa pracuje.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.svit.sk/aktuality/aktuality-mesta/zivot-v-meste/oznam-o-preruseni-dodavky-tepla-a-teplej-uzitkovej-vody-18-januar-2503sk.html.

Back to top button