Toporec

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TOPOREC č.1/2023

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.toporec.sk/urad-2/uradna-tabula/navrh-vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-toporec-c1-2023-315.html.

Back to top button