Spravodajstvo

Múzeum v Nitre predstaví prácu archeológov a muzeológov

Návštevníci podujatia sa dozvedia, čo všetko sa udeje s archeologickým nálezom od jeho objavenia v zemi až do chvíle, kedy sa dostane do vitríny v múzeu.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.teraz.sk/regiony/muzeum-v-nitre-predstavi-pracu-archeo/688415-clanok.html.

Back to top button