Spravodajstvo

Máte záujem o nájomný byt? Registrujte sa!

Agentúra spúšťa webstránku, kde sa ľudia dozvedia všetko o štátom podporovanom nájomnom bývaní a môžu sa i registrovať. V tejto chvíli je dôležité povedať, že ľudia, ktorí prejavia záujem, budú pravidelne informovaní o projektoch v nimi vybranej lokalite,“ uviedol predseda predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Peter Sekáč.

Celý systém štátom podporovaného nájomného bývania je vo fáze, kedy by mali investori agentúre predkladať projekty bytových domov s nájomnými bytmi na schválenie. Až keď bytové domy schváli agentúra, záujemcovia si budú môcť konkrétny byt vybrať na stránke najomnebyvanie.gov.sk, a tým prejaviť záväzný záujem o toto bývanie. Stránka okrem informácií o tomto systéme ponúka používateľom aj informatívnu kalkulačku s možnosťou vypočítať si, aký príjem musia mať, aby mali nárok na požadovaný byt vo vybranej lokalite. Taktiež sú tam všetky kritériá, ktoré je potrebné splniť, aby bol záujemca o nájomný byt úspešný.

Štátom podporované nájomné bývanie by malo priniesť vyššiu dostupnosť bývania pre tých, ktorí síce majú príjem, ale ten nepostačuje na schválenie hypotéky, prípadne by hypotéka pohltila väčšiu časť príjmu ich domácnosti. Nájomné v projekte štátom podporovaného nájomného bývania by malo byť lacnejšie v priemere o 62 % oproti splátke hypotéky. Nájomné byty nebudú staršie ako päť rokov.

Investičné zmluvy, ktoré schválila vláda SR v decembri minulého roka ako pilotný projekt, by mali priniesť na Slovensko spolu 9-tisíc nájomných bytov za približne 1,5 miliardy eur.

Zdroj: SITA, be, it

Príspevok Máte záujem o nájomný byt? Registrujte sa! je zobrazený ako prvý na KOŠICE:DNES.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://kosicednes.sk/spravy/mate-zaujem-o-najomny-byt-registrujte-sa/.

Back to top button