Múzeá, galérie, knižnice

Keby som bol palatínom

Hravá prednáška pre najmenších návštevníkov, ktorá edukačnou a súčasne zábavnou formou priblíži historickú líniu renesančného paláca detskému návšt…

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.muzeum.sk/kultura-a-sport/keby-som-bol-palatinom.html.

Back to top button