Poltár

Július Rešutík

Smútiace rodiny Sabóová, Škodová, Kováčová a Kmeťová s hlbokým žiaľom oznamujú občanom, že dňa 19.01.2023 v skorých ranných hodinách zomrel ich milovaný otec, starý a prastarý otec, príbuzný, náš občan Július Rešutík vo veku 81 rokov.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.poltar.sk/pre-obcanov/smutocne-oznamy/julius-resutik-2758sk.html.

Back to top button