Spravodajstvo

EÚ a partnerské krajiny vytvorili koalíciu ministrov obchodu za klímu

Bude to prvé globálne fórum na ministerskej úrovni, ktoré sa bude venovať otázkam obchodu, klímy a udržateľného rozvoja.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.teraz.sk/ekonomika/eu-a-partnerske-krajiny-vytvorili-koal/688404-clanok.html.

Back to top button