Bratislava - Ružinov

Zverejnenie zámeru – Trnavská 2

Zverejnené 24.11.2022 – 13.12.2022.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.ruzinov.sk/sk/uradna-tabula/view/id:9695.

Back to top button