Malý Lipník

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

sa uskutoční dňa 27.11.2022 (nedeľa) o 12.00 hod. v kancelárií starostu obce s týmto programom:

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecmalylipnik.sk//–23-152-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-.

Back to top button