Rímskokatolícka cirkev

Vyše 50 rehoľných predstavených sa zišlo na zasadnutí v Badíne

V dňoch 22. až 23. novembra 2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS).

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221124035.

Back to top button