Rímskokatolícka cirkev

V Spišskej Novej Vsi si škola uctila svojho patróna sv. Maximiliána M. Kolbeho

V škole, ktorej zriaďovateľom je Spišská katolícka charita, sa vzdelávajú deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola sídli na Gaštanovej ulici na sídlisku Tarča.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221124034.

Back to top button