Rímskokatolícka cirkev

V novej knihe sú zhromaždené rôzne vyjadrenia pápeža na tému radosti

Počas takmer desiatich rokov svojho pontifikátu sa František tejto téme venoval pri viacerých príležitostiach a teraz vyšiel vo vydavateľstve Elledici a Libreria Editrice Vaticana zväzok s názvom “La gioia” (Radosť).

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221124041.

Back to top button