Kultúra

V dolnokubínskej základnej škole zriadili regionálnu učebňu

Škola bude učebňu využívať na predmety, ako je dejepis, slovenský jazyk, prírodoveda a vlastiveda, etická a občianska výchova.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.teraz.sk/kultura/v-dolnokubinskej-zakladnej-skole-zria/676558-clanok.html.

Back to top button