Stará Ľubovňa

Územné rozhodnutie – Prepojenie ulíc Popradská, Továrenská v Meste Stará Ľubovňa

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.staralubovna.sk/item/uzemne-rozhodnutie-prepojenie-ulic-popradska-tovarenska-v-meste-stara-lubovna/.

Back to top button