Levoča

Upovedomenie o začatí správneho konania – Jana Psocíková, Ulica J. Francisciho 29, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Číslo spisu Dátum […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.levoca.sk/oznamy-mesta/2022/upovedomenie-o-zacati-spravneho-konania-jana-psocikova-ulica-j-francisciho-29-054-01-levoca/.

Back to top button