Rímskokatolícka cirkev

Slovensko zažiarilo načerveno, ľudia sa postavili za slobodu vierovyznania

Sloboda vierovyznania ako jedno zo základných ľudských práv ani v roku 2022 nie je samozrejmosťou – až 67 % svetovej populácie žije v krajinách, kde sa sloboda vierovyznania porušuje.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221124042.

Back to top button