Bušovce

Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2023

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecbusovce.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/plan-kontrolnej-cinnosti-hk-na-1-polrok-2023-255.html.

Back to top button