Levoča

PARTNERSTVO MESTA LEVOČE A MESTA LITOMYŠL

Mesto Levoča je dlhodobo orientované na aktívnu medzinárodnú, medzimestskú a regionálnu spoluprácu. Táto spolupráca je posudzovaná najmä z hľadiska prienikových tém a priorít. Jedným z partnerských miest je mesto Litomyšl, s ktorým prebieha intenzívna spolupráca v oblasti kultúry, športu, školstva, ako aj iných oblastí. Skúsenosti partnerov sú často inšpiratívne a aj vďaka nim možno mestské […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.levoca.sk/aktuality/2022/partnerstvo-mesta-levoce-a-mesta-litomysl/.

Back to top button