Rímskokatolícka cirkev

Nemeckí biskupi sa dohodli na novom cirkevnom pracovnom práve

Biskupi Nemeckej biskupskej konferencie sa dohodli na návrhu nového pracovného práva pre zamestnancov Katolíckej cirkvi a charitatívnych organizácií v Nemecku.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221124040.

Back to top button