Bušovce

Návrh rozpočtu obce Bušovce na rok 2023, s výhľadom na roky 2024, 2025

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecbusovce.sk/zverejnovanie/uradna-tabula/navrh-rozpoctu-obce-busovce-na-rok-2023-s-vyhladom-na-roky-2024-2025-254.html.

Back to top button