Rímskokatolícka cirkev

Mladí Prešovskej archieparchie sa v Malcove stretli s vladykom Rusnákom

Stretnutie začali slávením svätej Božskej liturgie za sprievodu mládežnického zboru z Kružľova a Malcova. Po liturgii vladyka Peter odovzdal absolventské listy a osvedčenia absolventom archieparchiálnej školy.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221124039.

Back to top button