Bratislava - Podunajské Biskupice

Dočasné obmedzenia v železničnej doprave v dňa 3. decembra 2022 na trase Orechová Potôň – Lehnice

V dôsledku výlukových prác budú v úseku Orechová Potôň – Lehnice a späť nahradené autobusovou dopravou (NAD) nasledovné vlaky: 4312, 4313, 4316, 4317

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.biskupice.sk/zverejnovanie/oznamy/docasne-obmedzenia-v-zeleznicnej-doprave-v-dna-3-decembra-2022-na-trase-orechova-poton-lehnice-1225sk.html.

Back to top button