Kežmarok

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Pichnarčíkovci

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom     23.11.2022                        Milan Pichnarčík, narodený 08.05.1966 […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.kezmarok.sk/oznamy-mesta/2022/oznamenie-o-zruseni-trvaleho-pobytu-pichnarcikovci/.

Back to top button