Kežmarok

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti   Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:                              Dominik Chorvát, bytom Kežmarok Milan Holova, bytom Kežmarok Peter Dunka, bytom Kežmarok Richard Rožár, bytom Kežmarok Radoslav Žatkovič, bytom Kežmarok […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.kezmarok.sk/oznamy-mesta/2022/oznamenie-o-doruceni-pisomnosti/.

Back to top button