Spišská Teplica

Oznam o výberovom konaní

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.obecspisskateplica.sk/zverejnovanie-1/uradna-tabula/oznam-o-vyberovom-konani-592.html.

Back to top button