Rímskokatolícka cirkev

V Hrabovčíku oslávili výročie posvätenia chrámu sv. archanjela Michala

Slávnosť, na ktorú prijal pozvanie vladyka Peter Rusnák, sa niesla v duchu 210. výročia posvätenia chrámu a zároveň pri tomto výročí vladyka Peter požehnal obnovený exteriér zrekonštruovaného chrámu.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221115011.

Back to top button