Západný dištrikt

Seniorálna slávnosť ZVS

Chrám Boží v Kremnici bol 1. októbra 2022 miestom veľkej seniorálnej slávnosti Zvolenského seniorátu, keď sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie seniora Zvolenského seniorátu ECAV na Slovensku Jozefa Paceka, kremnického zborového farára.   „Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!“ IZ 6:8   Zvolenský seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku tvorí 18 cirkevných […]

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.zdecav.sk/senioralna-slavnost-zvs/.

Back to top button