Gréckokatolícka cirkev

Ihrisko

Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa sa v roku 2021 zapojila do Výzvy pre región, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj s projektom: „Multifunkčné ihrisko“.  Absencia športoviska tohto druhu v našom centre a dopyt detí a mládeže  boli hlavnými dôvodmi, prečo sme sa rozhodli vypracovať projekt a uchádzať sa s ním o poskytnutie dotácie. Po spracovaní projektu zaslali žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 „Výzva pre región“ – Program: Výstavba športovísk.  Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  po posúdení žiadostí rozhodlo dňa 21.6.2021 Uznesením č. 741/2021 o pridelení dotácie aj pre uvedený projekt. Maximálna výška poskytnutej dotácie je 30 000 eur. Prijímateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť vo výške najmenej 50% zo schválenej dotácie.

Multifunkčné ihrisko po jeho dokončení bude slúžiť pre mladých. Ihrisko sa nachádza v areáli našej CŠvP Juskova Voľa . Cieľom realizácie tohto diela je rozvoj športu v regióne a podpora mládeže v zmysle VZN PSK č. 78/2019.   

 

Realizáciou multifunkčného ihriska Cirkevná škola v prírode Juskova Voľa prispela k všeobecnému rozvoju športu.  V budúcnosti plánujeme naďalej rozvíjať športovú infraštruktúru na svojom území.

 

Príspevok Ihrisko je zobrazený ako prvý na Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.gmcbarka.sk/ihrisko/.

Back to top button