Archív regionálnych televízií

BardStar 2022

ZUŠ Michala Vileca, Bardejov a Mesto Bardejov
organizujú pod záštitou primátora mesta Bardejov súťažnú prehliadku v speve populárnej piesne detí a mládeže 1. ročník "B A R D S T A R 2022".
Zúčastniť sa môžu všetci mladí zanietení speváci populárnej piesne, základné a stredné školy, ale aj umelecké školy. Súťažiť sa bude v troch kategóriách.

© Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.

Automaticky prebrané zo zdroja: https://www.youtube.com/watch?v=yuUZ0Vofvo0.

Back to top button